Historik

Så här bildades RSMH

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa bildades 1967 och i dag finns det cirka 140 lokalföreningar runtomkring i landet med ungefär tiotusen medlemmar. Dessa föreningar är i sin tur anslutna till 21 distrikt och distriktens uppgift är att samordna och stötta lokalföreningarnas verksamhet, verka för nya föreningar samt bevaka RSMH:s intressen i förhållande till bland annat landstingen. RUS, Riksförbundet Ungdom för Social Hälsa, organiserar personer mellan 18-35 år och har en likvärdig inriktning som RSMH.

RSMH arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv. De deltar i den offentliga debatten, ordnar konferenser och fungerar som remissinstans till olika beslutande myndigheter. De utbildar medlemmar i att tillvarata sina rättigheter gentemot kommuner och landsting. Genom utbildning och information till vårdpersonal, politiker och beslutsfattare försöker de påverka attityder och bemötande samt säkerställa att den vård och service du har rätt till finns tillgänglig.

RSMH vill att människor som mår psykiskt dåligt ska:

  • bemötas med förståelse och respekt
  • få professionell hjälp i ett tidigt skede och under tillräckligt lång tid
  • betraktas som experter på sina egna upplevelser och ges inflytande över vård och behandling
  • erbjudas ett brett utbud av olika former av åtgärder, stöd och psykoterapi, eventuellt i kombination med medicinering

 

RSS RSMH RIKS Bloggen

  • Att vi i samhället bryr oss om varandra minskar den psykiska ohälsan
    Skärtorsdag! Då är det dags för alla tokiga häxor att flyga till Blåkulla. Det är lite livat språkbruk kring detta idag och ingen tar det på allvar längre. Annat var det för flera hundra år sedan – då kunde häxor brännas på bål. På den tiden var det inte OK att avvika från mönstret och […]